« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: 

  1. Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2" kinnistu, registriosa nr 4838504, katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1000 eurot.

  2. Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735, katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 70 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 7000 eurot

  3. Kallaste linnas asuva „Võidu tn 106" kinnistu, registriosa nr 4514004, katastritunnus 27901:001:0192, suurus 365 m². Maa sihtotstarve tootmismaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Vestnitsa", või „Mõisapargi". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 10. august 2018 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja

 

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875