« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel

Peipsiääre Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel: 

Kallaste linnas asuva „Kiriku tn 12" kinnistu, registriosa nr 4812004, katastritunnus 27901:002:0268, suurus 365 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 1500 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 150 eurot.

Kokora külas asuva „Varbe" kinnistu, registriosa nr 9114350, katastritunnus         12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3 000 eurot,     osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.

Kolkja alevikus asuva „Roheline tn 4" kinnistu, registriosa nr 4129804, katastritunnus 58701:002:0073. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.

Pala külas Majakese kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (61,9m2), registriosa nr 1992035, katastritunnus 57602:002:0134. Alghind 8 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 800 eurot

Pala külas Pargiääre kinnistul asuva 3-toalise korteriomandi (51,2m2), registriosa nr 2539535, katastritunnus 57602:002:0173. Alghind 2 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot.

Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi (54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas  enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Kiriku 12", „Varbe" , „Roheline 4", „Majakese", „Pargiääre"  või „Koosa 20". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 13. juuli 2018 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566

Kalmar Raudsepp tel. 515 4875