VARA SAEVESKI DETAILPLANEERING

Planeeringu koostamise eesmärk on korrastada Vara saeveski (Vara Saeveski OÜ) kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Planeeringu ala ei ole seotud ühegi detailplaneeringuga ja planeeritud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Seotud failid:

J 1 Vara saeveski DP_ol ol
J 2 Vara saeveski DP_p6hijoonis
J 3 Vara saeveski DP_tehnov
J 4 Vara saeveski DP_kruntimine
Vara saeveski DP lisad menetlusdokumendid2
Vara saeveski DP seletuskiri