PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

Peipsiääre Vallavalikogu alatiste komisjonide protokollid 2018
Peipsiääre Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollid 2017

KOMISJON             VASTUTUSVALDKOND  PROTOKOLLID  
Arendus- ja keskkonnakomisjon

valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine),
ruumilise planeerimise, 
maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri,
ettevõtluse arendamise, energiasäästu,turismialased, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra jm küsimused

15.01.2018 - Protokoll nr 1
09.02.2018 - Protokoll nr 2
06.04.2018 - Protokoll nr 3
28.05.2018 - Protokoll nr 4
Eelarvekomisjon rahanduspoliitika kujundamine, eelarve, eelarvestrateegia,
finantsjuhtimise küsimused, investeeringute planeerimine,
vallale rahaliste kohustuste võtmise, maksude ja teenuste
hindade kehtestamise jm küsimused

28.11.2017- Protokoll nr 1  26.01.2018 - Protokoll nr 1 
27.02.2018 - Protokoll nr 2
20.03.2018 -  Protokoll nr 3
16.04.2018 - Protokoll nr 4
11.05.2018 - Protokoll nr 5

Hariduskomisjon hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused 08.12.2017 - Protokoll nr 1
28.12.2017 - Protokoll nr 2
18.01.2018 - Protokoll nr 1
14.02.2018 - Protokoll nr 2
26.02.2018 - Protokoll nr 3
21.03.2018 - Protokoll nr 4
23.04.2018 - Protokoll nr 5
28.05.2018 - Protokoll nr 6
15.06.2018 - Protokoll nr 7
Majanduskomisjon varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi,
elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni,
avaliku korra, teede- ja keskkonnakorralduse jm küsimused
01.12.2017 - Protokoll nr 1
28.02.2018 - Protokoll nr 1
26.03.2018 - Protokoll nr 2
Revisjonikomisjon vastutusvaldkond ja ülesanded vastavalt kohaliku omavalitsuse       seadusele ja Peipsiääre valla põhimäärusele

23.04.2018 - Protokoll nr 1
23.05.2018 - Protokoll nr 2
11.06.2018 - Protokoll nr 3

Sotsiaalkomisjon sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused

04.12.2017 - Protokoll nr 1
08.01.2018 - Protokoll nr 1
29.01.2018 - Protokoll nr 2
26.02.2018 - Protokoll nr 3
21.03.2018 - Protokoll nr 4
23.04.2018 - Protokoll nr 5
2
1.05.2018 - Protokoll nr 6

Spordi- ja kultuurikomisjon kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused 18.12.2017 - Protokoll nr 1
12.02.2018 - Protokoll nr 1