Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas

Peipsiääre valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad:

 • SÜNNITOETUS - 500 eurot 
  1. osa lapse sünni registreerimisel 200 eurot
  2. osa lapse 1 aasta vanuseks saamisel 100 eurot

       (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald)
  3. osa lapse 2 aasta vanuseks saamisel 200 eurot
      (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald)

 • MATUSETOETUS - 250 eurot

 • ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS - 70 eurot + nimeline sussikott

 • ÕPPETOETUS - 50 eurot

 • KOOLILÕPUTOETUS - 50 eurot

 • PEREKONNAS HOOLDAMISEL OLEVA LAPSE TOETUS - 240 eurot lapse kohta kuus

 • RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSE IGAKVARTAALNE TOETUS - 50 eurot

 • LASTE RAVIMITE JA ABIVAHENDITE TOETUS - kuni 150 eurot eelarveaastas lapsele

 • SÜGAVA PUUDEGA TÄISKASVANU IGAKVARTAALNE TOETUS - 50 eurot

 • RASKE PUUDEGA TÄISKASVANU HOOLDAJA TOETUS - 30 eurot

 • EAKA TÄHTPÄEVA TOETUS
  100 a ja enam vanuses - 100 eurot
  80, 85, 90, 95 a - 50 eurot
  70, 75 a - 20 eurot
  81 a kuni 99 (va juubelid) - 20 eurot