Sotsiaaltoetused

  • Sotsiaaltoetust makstakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre vallas.
  • Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi: 1)  riiklikud toetused 
                                                                     2) kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused
  • Riiklik toetus, mille määramist ja maksmist vallavalitsus korraldab, on toimetulekutoetus.
  • Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused on sissetulekust mittesõltuvad toetused (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus) ja sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused. 

Sotsiaalosakonna toetuste ja taotluste blanketid leiad SIIT

Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotlusi menetleb Peipsiääre vallavalitsuse sotsiaaltöökomisjon