Teenistuskoht 

Nimi ja haridus  

Kontaktandmed 

Lisainfo         

Puhkused

keskkonnaspetsialist

Maimu Arro
kõrgharidus/
insener-tehnoloog

maimu.arro@peipsivald.ee
(+372) 517 7824

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

14.05 - 20.05.18
06.08 - 24.08.18
01.10 - 10.10.18

Puude raie

Puude raie ja hoolduslõikus Kallaste teeninduspiirkonnas toimub loa alusel: