Noorsoo projektid

Kooliteatrite suvekool Rannal 12.-16.08.2018

Meis kõigis on suuremal või vähemal määral esinemisoskust-julgust, mida kasutame koolis või noortekeskuses noortega koos tegutsedes.
Esinemisoskus-julgus kulub ära ka igapäeva elus!

MTÜ Tähetund korraldab 5.-12.kl noortele Kooliteatrite suvekooli, mis toimub meie vallas Ranna külas. Oodatakse noori koos täisealise juhendajaga.

TÄPSEM INFO KOOLITEATRITE SUVEKOOLIST 12.-16.08.2018 

Juhendaja koos noortega saab registreerida kuni 1. juuni 2018. Registreerimisleht tuleb saata aadressile lianne@aasa21.ee

Garanteeritud on palju sõpru, eneseteostus ja eneseületus ning head emotsioonid, mis annavad energiat kogu õppeaastaks!

REGISTREERIMISLEHT

___________________________________________________________________________________________________

Töösuvi 2018 Remnikus 

Alutaguse, Peipsiääre noorte töösuvi 2018 Remniku õppe- ja puhkekeskuses.

Kogemused rikastavad omandatud ja oskused sisendavad enesekindlust ning aitavad karjääris edasi liikuda. Töö suvisel koolvaheajal ja meeskonnavaim kokku on pulsikell, mida iga noor suvevaheajal tundma peaks. Noor saab esimese lepingulise töökogemuse, õpib tundma töösuhete ja -keskkonna ning karjääriplaneerimisega seotud teadmisi ja saab osa põnevatest ühistegevustest.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud hanke „Noorte Töösuvi 2018" raames pakub Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ osalusvõimalus 20 noorele tööks ja tööharjutusteks Remniku õppe- ja puhkekeskuses. Ootame malevasse Alutaguse- ning Peipsiääre noori. Malev on ööbimisega ja Remniku õppe- ja puhkekeskuses teeme peamiselt haljastus ja koristustöid aga võib tulla ette ka töid pisiremontide valdkonnast. Korraldasime töömalevaid ka eelmistel s.o. 2016 - 2017.a. ning tagasiside osalenud noortelt oli äärmiselt positiivne ja meile korraldajatele tunnustav ning julgustav. Selle aastal teeme jätkuvalt koostööd Riigimets Majandamise Keskus`ga, kus saame abiks olla ja teha heakorrastustöid eelkõige Peipsi järvega seonduvatel rannaaladel, maastikutel.

Noorte töösuve ja konkreetselt Remniku töösuvega on kaasatud ja malevas osalevad noored vanuses 15-16 aastat. Noorte kaasamisel tuginetakse pikaajalisele koostööle omavalitsutega ja toetuvale maakondlikule koostöövõrgustikule. Koostööpartneriteks noorte kaasamisel on Alutaguse- ja Peipsiööre vald.

Malevarühmade töö ja tööpraktika toimub:

 • I rühm, kokku 10 noort, ajavahemikus 26. juuni – 5. juuli 2018, kokku 10 päeva;
  • Alutaguse vald (5 noort), Peipsiääre vald (5 noort).
 • II rühm, kokku 10 noort, ajavahemikus 9.-18. juuli 2018, kokku 10 päeva.
  • Alutaguse vald (5 noort), Peipsiääre vald (5 noort).

 „Noorte Töösuvi" päevaprogramm ööbimisega:

 • Hommikusöök;
 • Töö 3 tundi (noortele 15.a. ja vanemad);
 • Lõuna ja puhkeaeg;
 • Töö 3-4 tundi (noortele 15.a. ja vanemad);
 • Puhkeaeg;
 • Õhtusöök;
 • Aktiivne vaba aeg ja ühistegevused, rännakud, väljasõidud jne.;
 • Öörahu.

Meelespea:

 •  Saabumine malevasse toimub esimesel päeval ajavahemikus 13:00- 14:00 ning maleva lõpetame Remniku õppe- ja puhkekeskuses toimub maleva viimasel tööpäeval pärast lõunasööki kell 14:00;
 • võta kaasa tööks sobiv riietus;
 • korraldaja poolt on tagatud töö- ja kaitsevahendi;
 • võta kaasa andmetega ja täidetud osaleja ankeet;
 • tunnitasu alammääraks on 3 eurot;
 • tutvu ja järgi kodukorda: http://malev.ee/user_upload/sa_m_kodukord.pdf

Me tegutseme selle nimel, et lapsed ja noored saaksid erinevate valikute kaudu sisukalt aega veeta, õppida ja kogemusi saada.

Lisainfo ja dokumentide vastuvõtt:

Pille Lille

Haridus- ja noorsootööspetsialist / osakonna juhataja

Tel: +372 5307 1811, E-post: pille.lille@peipsivald.ee
 

Kavandatavad tööd

Ankeet osalemiseks

Avaldus töövõtja poolt juhatajale

___________________________________________________________________________________________________

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Peipsiääre valla noortekeskused on liitunud ENTK KOV tegevussuunaga, mille raames toimuvad järgnevad tegevused perioodil 07.04.2017 - 31.12.2018: 

- Noorsootöötajate palkamine Kallaste linnas ja Kolkja külas
- Noorte omaalgatuslik talendijaht
- Noorte oma oskuste ja võimete edastamine läbi õppimise ja õpetamise ("noortelt-noortele")
- Ettevõtlusprogramm 
- Alatskivi noortemuusikal "Inetu Pardipoeg"
- Kohtumisõhtud noorte loojatega (Alatskivi piirkond)
- nOOrTV saatesarja tegemine (Alatskivi piirkond)
- Õpime läbi elamuste ja kogemuste (Vara piirkond)
- Valguse- ja helitehnika oskuslik kasutamine (Vara piirkond)

Tegevuste toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. 

Kontaktisik: Aili Saul
e-post: aili.vesselov@gmail.com
Tel: (+372) 5912 6775