Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
Hulkuva looma puhul tuleb sellest teavitada Peipsiääre Vallavalitsust, kontaktisikuks on majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp,
tel 
(+372) 515 4875kalmar.raudsepp@peipsivald.ee või valla kantselei tel (+372) 730 2370

Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja.
Peipsiääre Vallavalitsus kasutab hulkuvate loomade püüdmisel Tartu Koduta Loomade Varjupaiga teenust.
Kõik Peipsiääre vallast püütud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi poolt hallatavasseTartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91 K).

Kadumaläinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt
Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.

__________________________________________________

MIHHAIL LUPPA

Vara, Alatskivi,  Kallaste, Peipsiääre piirkondi teenindama volitatud veterinaararst
Tel. 53926348
E-post: mihhail.luppa@mail.ee

 

VALENTIN KULIKOV
Pala piirkonda teenindama volitatud veterinaararst
Tel. 504 1272

 

Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on Veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.