MIHHAIL LUPPA

Vara, Alatskivi,  Kallaste, Peipsiääre piirkondi teenindama volitatud veterinaararst
Tel. 53926348
E-post: mihhail.luppa@mail.ee

 

VALENTIN KULIKOV
Pa
la piirkonda teenindama volitatud veterinaararst
Tel. 504 1272

 

Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on Veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.