maakorraldaja

Tõnu Ilves
kõrgharidus/
geoloogia

tonu.ilves@peipsivald.ee
(+372) 5885 5880

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

02.07 - 27.07.18
17.10 - 25.10.18

 

Koha-aadresside korrastamine

Koha-aadresside korrastamine: Kase ja Lasteaia tn määramise eelnõu avalikustamine

Lähiajal on Peipsiääre vallas vajadus jätkata aadressandmete korrastamisega. Alatskivi alevikus asuvate katastriüksuste liikluspinnajärgne (teede ja tänavate)  nummerdamine on ebaloogiline ning ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele. Seetõttu tuleb ümber adresseerida olemasolevate teede ja tänavate juures asuvate katastriüksuste lähiaadressid ning juurde moodustada ka uued liikluspinnad.

Tiheasustuse aladel liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid tuleb määrata viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Euroopa traditsiooni kohaselt antakse liikluspinnal adresseerimisel numberlisandid mõlemal pool liikluspinda ühesuunalises kasvavas järjekorras. Liikluspinna alguseks loetakse üldjuhul kas asula keskust või asulat läbiva tee korral alustatakse ühest otsast.

Seoses aadressandmete korrastamisega tuleb Alatskivi alevikus moodustada uued liikluspinnad: Kase tänav ja Lasteaia tänav.

Kohanimeseaduse § 5 lõige 3 kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus ja § 6 lõige 8 kohaselt avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

 

Järgmisele Peipsiääre Vallavolikogu istungile esitatakse järgmine Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu:

Määruse eelnõu

Asendiskeem