« Tagasi

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 10. istung toimub 18. aprillil 2018 algusega kell 16.30 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 10. istung toimub 18. aprillil 2018 algusega kell 16.30 Koosa Noorteklubi ruumides (Koosa Rahvamaja hoone, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond).

Volikogu istungi küsimuste eelnõud saab alla laadida SIIN
 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre vallale sümboolika leidmiseks korraldatud avaliku konkursi tulemuste kinnitamine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

2. Peipsiääre valla sümboolika kinnitamine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

3. Peipsiääre valla põhimäärus
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader 

4. Määruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

5. Peipsiääre valla osalemise jätkamine MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

6. Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Peipsiääre Vallavalitsusele
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

7. Alatskivi metskond 233 ja Alatskivi metskond 234 kinnistute tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine Peipsiääre vallale
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

8. Tänavate kohanimede määramine
Ettekandja vallavalitsuse maakorraldaja Tõnu Ilves

9. Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete täitmise delegeerimine
Ettekandja vallavalitsuse maakorraldaja Tõnu Ilves

10. Audiitorite määramine
Ettekandja finantsjuht Mirje Põld

11. Peipsiääre Vallavolikogu alatise arendus- ja keskkonnakomisjoni liikme kinnitamine
Ettekandja arendus- ja keskkonnakomisjoni esimees Sven Särki

12. Peipsiääre vallale kuuluvate kinnistute võõrandamine:
12.1. Kallaste linn, Kiriku 12;
12.2. Kokora küla, Varbe kinnistu;
12.3. Kolkja alevik, Roheline tn 4;
12.4. Pala küla, Majakese 3;
12.5. Pala küla, Pargiääre 1;
12.6. Koosa küla, Koosa 20-18.
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

13. Sihtasutuse Vara Sport põhikirja muutmine
Ettekandja spordi- ja kultuurikomisjoni esimees Reigo Põdersalu